Intro circulair bouwen

“Het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later”.

Bouwend Nederland Transitieteam

Op weg naar Circulair bouwen!

Circulair Raamwerk en tool voor Opdrachtgevers – 2023

Eduardo López Almanza heeft in opdracht van Provincie Zeeland de basis gelegd voor deze tool. Samen met de werkgroep meetmethodieken van het Kennisnetwerk Circulair Bouwen Zeeland is de eerste BETA versie ontwikkeld.

Circulaire Bouw 2023 – Aanzet tot een toekomstperspectief

Copper8 en Metabolics geven in opdracht van BZK een aanzet tot een toekomst perspectief voor bouwen binnen planetaire grenzen.  Het rapport geeft een berekening van de mogelijkheden voor de reductie in de bouw t/m 2035. 

CBCI Interreg project: 5 bouwstenen en praktijkvoorbeelden

Deze whitepaper is geschreven voor degenen die betrokken zijn bij de initiatief fase van bouwprojecten (voordat het definitieve ontwerp en de uitvoering beginnen). De vijf bouwstenen en de voorbeeldprojecten geven inspiratie.

CBCI Interreg project: ambities en inkoop

Op basis van de opgehaalde inzichten is een procurement framework ontwikkeld dat inzicht geeft in de belangrijkste afwegingen, die leiden tot een succesvolle integratie en realisatie van circulaire en biobased toepassingen in je bouwproject.

Deze tool is ontwikkeld door het MVI Platform in opdracht van Provincie Zeeland in samenwerking met:

provincie zeeland
provincie zeeland
Copyright © 2024 MVI Database is onderdeel van KOVMA